Hypertensie

 

Fysiologie van Hypertensie (en Hypotensie):

Druk wordt bepaald door twee factoren: stroom en weerstand. In fysiologische termen, bloeddruk wordt bepaalt door cardiac output (stroom) en totale perifere weerstand (weerstand). Deze relatie is hieronder geïlustreerd in Figuur 1:

hypertension1
 

Figuur 1. Factoren van bloeddruk en medicijnen die effect hebben op deze determinanten.1

Een typisch "hemodynamisch profiel" van een patiënt met hoge bloeddruk is weergegeven in Figuur 1.  Een of beide Total Peripheral Resistance en Cardiac Output zijn mogelijk hoog. Heart Rate, Stroke Volume, Preload, en Contractility zijn mogelijk hoog.

Objectieve data kan leiden tot een betere outcome en verminderding van de zorgkosten.

NICaS biedt data die direct of indirect gerelateerd zijn aan bloeddruk en aan elk van de determinanten. Wanneer artsen toegang hebben tot deze objectieve data kunnen ze nog accuratere diagnoses stellen,2 benutten van deze data om therapie te bepalen,3 het bereiken van betere outcome,3 vermindering van zorgkosten,4 en identificeren van hartfalen bij patiënten met hoog risico op heropname in het ziekenhuis5,6.

NICaS Status Rapport:

Een voorbeeld van een NICaS Status rapport van een patiënt met milde hypertensie (145/80) is weergegeven in Figuur 2. De NICaS data toont aan dat deze patiënt een erg lage stroke volume en cardiac output heeft, erg hoge total peripheral resistance en een normale body water. Deze objectieve data hebben zeker therapeutische implicaties.

hypertension2
 

Studie door Taler en collega's van de Mayo Clinic7 en Smith, et al.3, in een primaire zorg omgeving demonstreerden dat wanneer artsen een apparaat gelijk aan de NICaS (BioZ van CardioDynamics) gebruikten zij meer kans hadden om de gewenste bloeddruk reductie te bereiken dan wanneer zij de standaard behandelingsrichtlijnen volgenden.

Referenties:

  1. Adapted from: Chobanian, A, et al. JAMA, 2003; 289L13)2560-2572 and Houston, MC. Primary Care 1991; 18:713-753.
  2.  Springfield, CL, et al. CHF, 10(2 suppl2):14-16.
  3.  Smith, RD, et al. Hypertension. 2006; 47:769-775.
  4.  Ferrario, CM, et al. Am Heart Hosp J. 2006; 4:279-289.
  5.  Packer, M, et al. J Am Coll Cardiol, 2006; 47:2245-52.
  6. Tanino, Y et al. Circulation Journal, 2009; 73: 1074 - 1079 
  7.  Taler, SJ, et al. Hypertension. 2002; 39:982-988.