NiCaS - Pacemaker en CRT Optimalisatie

Pacemaker en CRT Optimalisatie

nicascrtscreenVergelijkend scherm met meetwaarden
 

CRT Optimalisatie - Huidige status

De theorie achter CRT optimalisatie is dat de CRT specifiek geprogrammeerd kan worden om de behoefte van de individuele patiënt te bereiken op een manier dat een niet-responder of een suboptimale responder meer voordeel haalt uit de CRT.
Dit wordt gedaan door optimalisatie van de AV en VV vertraging zodat de Aortic Velocity Time Integral (VTI) gemeten door een echo Doppler is gemaximaliseerd (VTI is gecorreleerd aan Cardiac Output)
Door de hoge kosten en complexiteit van metingen met echo Doppler, wordt CRT optimalisatie zelden uitgevoerd.
Dit resulteerd in een gecompromiteerde behandeling, hoge non responder aantallen en een gereduceerde kwaliteit van leven en levensverwachting voor CRT geïmplanteerde patiënten.
 

CRT Optimalisatie Voorgesteld door NICaSTMCardiac Output

 NICaSTM is een revolutionair apparaat dat bekwaam is in continu Cardiac Output metingen te leveren en zo in staat is eenvoudig en kosteffectief CRT optimalisatie te realiseren.
 Hierdoor is een verbetering bij een groot aantal responders en een verhoging van kwaliteit van leven en levensverwachting voor CRT geïmplanteerde patiënten. 
NICaSTM zet de veranderingen van arteriële elektrische weerstand om in veranderingen in bloed volume door twee sensoren te bevestigen bij de patiënt, pols en tegenovergestelde enkel, zonder dat het nodig is dat de patiënt zich uitkleed. 
♥ NICaSTM kan directe veranderingen in CO laten zien zonder dat gecorreleerde parameters gemeten moeten worden zoals bij echo Doppler VTI.