Over NICaS

 

NI Medical is wereldleider in het ontwikkelen en fabriceren van complete lichaams bioimpedantie systemen gefocust op niet invassieve toepassing en monitoring van cardiovasculaire, respiratoire en vocht parameters. De nieuwe eigenaars en managementteam zijn gepasioneerd toegeweid aan het verbeteren van de outcome van de patiënten en verlagen van de zorgkosten met niet invasieve technologie and ze zijn klaar om het product wereldwijd te lanceren. Factoren die bijdragen aan ons succes zijn hieronder gehiglight.

Technologie: Complete lichaams bioimpedantie maakt gebruik van sensoren geplaatst op de patiënten pols en enkel, wat het gebruik van het product eenvoudig maakt en faciliteerd zowel spot-check als continue monitoring.

 
 
Key Parameters:
 
 
  • CardiacCardiac Output(CO) - voldoet aan de FDA eisen voor statistische bioequivalanten ten opzichte van thermal dilution-bepaalde CO
  • Vascular: Total Peripheral Resistance
  • Fluid: Total Body Water
  • Respiratory: Respiration Rate
 
 
 

Terugkerende winst door eenmalig gebruik,gepattendeerde, bioimpedantie sensoren.

Reglementaire goedkeuring / Vrijgifte van: ISO 13485:2003 Certified; US FDA 510(k), European CE Mark, Canadian MDL, Japanese PMDA (Shonin) and Israeli AMAR.

Patents en IP: US Patents 5,469,859 and 5,735,284 + drie additionle lopende pantenten

US Reimbursement: CPT Code - 93701; Medicare en 3rd partij vergoeding.

Primary ICD 9 Codes: 428.0-428.9 for Heart Failure; 401.0-405.00 for Hypertension; and V53.31 for Pacemaker Adjustment.

Parameters:

Onze niet invasieve technologie voorziet in veel key phisiologische parameters, zoals:

  • Stroke Volume (SV) - de hoeveelheid bloed die met elke hartslag in de aorta wordt gepompt.
  • Cardiac Output (CO) - de hoeveelheid bloed die elke minuut in de aorta wordt gepompt.
  • Cardiac Power Index (CPI) - De kracht die gegenereerd wordt door de linker ventrikel (CO x MAP)
  • Total Peripheral Resistance (TPR) - De weerstand die de bloedstroom heeft in het arterieel systeem.
  • Total Body Water (TBW) - Een benadering van het extracellular vocht in het lichaam.
  • Respiration Rate (RR) - Het aantal ademhalingen per minuut.

 

De primaire parameter waar wij ons op focussen is Cardiac Output. Het principe van totale lichaamsweestand levert superieure data in vergelijking tot andere vormen van bioimpedantie (Bijv, Thorax thoracale elektrische bioimpedantie). NI Medical's algoritme heeft de FDA's standaard voor eisen van statische bioequivalantie naar thermodilutie bepalingen (Klinische standaard voor bepaling van Cardiac Output in critical care settings. Dit is erg invasief, kostbaar en riskant.) NI Medical's algoritme is beschermt door zowel patenten als door niet vermelde eingendoms sub-algaritmes.

 
 
Patiënten:
 
 

NI Medical’s huidige produkt, NICaS (NonInvasive Cardiac System), wordt momenteel gebruikt in veel landen om de diagnose te faciliteren en helpt therapeutische management bij veel verschillende type patiënten inclusief diegene met hartfalen, dyspnea, hypertensie, myocard infectie, pacemakers, kritische zieken en patiënten voor, gedurende en na operatie. Wij zullen primair focussen op hartfalen patiënten omdat zij de meest kostbare groep vertegenwoordingen in de gehele gezondheidszorg. Het aantal van deze patiënten groeit en data van NI Medical’s technologie van de complete lichaamsimpedantie kan leiden tot significante verbetering in outcome van de patiënt en kosten van zorg bij deze complexe moeilijke patiënten.

De primaire complicaties van hartfalen is dat het hart niet de mogelijkheid heeft om een voldoende hoeveelheid bloed te leveren die nodig is voor de metabolische behoeften. Om deze reden is het noodzakelijk om objectief de cardiac output te meten en veranderingen in cardiac output te documenteren in relatie tot tijd en verschillende therapiën om succesvol deze moeilijke patiënten te managen. In relatie tot de cardiac output worden andere parameters aangeboden door NICaS (CPI, TPR, TBW en RR) die ook belangrijk zijn bij het diagnostiseren en begeleiden van de therapeutische interventies bij hartfalen patiënten.

 
 
Markten:
 
 

NI Medical’s NICaS producten worden momenteel gebruikt bij diverse aandachtsgebieden inclusief thuiszorg. huisartsenpraktijken, farmaseutische klinische onderzoeken en ziekenhuizen om te faciliteren bij dianoses en medisch management voor een diversiteit aan patiënten. Uiteraard gaan wij door met het pakken van "laag hangend fruit" in wereldwijde markten, echter zullen we doorgaan met onze primaire focus te houden op de hartfalen patiënten en verkoop van de technologie in de markten waar deze patiënten zich bevinden: thuiszorg, huisartsenpraktijken,  farma klinisch onderzoek en ziekenhuizen. Met de toename van de zorgkosten em de wens om de ziekenhuis gerelateerde kosten te verlagen worden meer en meer patiënten verplaatst naar andere zorg gebieden zoals hartfalen klinieken en thuiszorg.  NI Medical’s niet invasieve technologie is ideaal voor deze situatie en wordt ondersteunt door diverse internationaal bekende en gerespecteerde key opinion leiders.