NICaS is een niet-invasieve hemodynamisch monitoring systeem met als focus het niet-invasief beoordelen en monitoren van cardiovasculair, ademhaling en vloeistof parameters.

Het systeem voorziet in real-time data van verschillende parameters van de vasculaire functies en lichaamsvocht van de patiënt. Het systeem is zeer responsief op het gebied van vloeistof veranderingen in het lichaam waardoor het een effectieve niet-invasieve manier is om het lichaamsvocht te managen.

De data van de gegeven metingen worden weergegeven in het scherm naar geland de diverse parameters. Patiënt rapportage kunnen worden bewerkt en opgeslagen, trends van de patiënt hard conditie kunnen worden bekeken en gemonitord. Het systeem voorziet ook in historische data en vergelijkende rapporten.

NICaS metingen bevat de cardiac output en de derivaten hiervan, alsmede de waardebepaling van de left ventricular cardiac contractility. NICaS is ook uniek in in de methode van  Impedance Cardiography (ICG). Deze benut de dubbele impedantie elektroden, geplaatst op twee ledematen, bij voorkeur op pols en op de contra-enkel. Dit type van elektrische bewaking wordt Regional ICG, of RIC genoemd.

Deze technologie is gebaseerd op twee onafhankelijke principes:
De eerste is het feit dat de elektrische geleiding van het bloed hoger is dan weefsel structuren er om heen. Dit heeft als gevolg dat met elke arteriële systolische pulsatie er in het lichaam gemeten kan worden dat de elektrische geleiding wordt verhoogd (of verlaging van de elektrische weerstand). Deze verandering is de systolische weerstand (impedantie) en wordt weergegeven als ΔR en de baseline lichaamsweerstand als R (gemeten in ohms Ω).

Het tweede principe is de Granov Goor Index (GGI). Deze is gebaseerd op de systolische tijd interval (STI). Deze is gelijk aan de Left Ventricle Ejection Fraction (LVEF) en kan de waarde bepalen van de cardiale functie zoals aangegeven bij LVEF metingen. Hoe lager de GGI hoe slechter de conditie.

ECG, weestand en ademhaling golfvormen als ook de numerieke patronen worden weergegeven op het scherm.

De verzamelde data kan eenvoudig worden geprint of bekeken met behulp van diverse, eenvoudig te bepalen, rapporten.

NICaS Configuraties

  • Laptop configuratie ontwikkeld voor de community en post-acute zorg zoals verpleeghuizen, dialyse klinieken en dokterspraktijken.
  • Medische tablet configuratie ontwikkeld voor acute zorg zoals SEH, ICCU/ICU en OK.
  • Medische kar configuratie ontwikkeld voor afdeling interne geneeskunde.
  • OEM Module ontwikkeld voor integratie in medische monitoren.

NICaS Schermen

  • Standard Scherm –voor het uitvoeren van een enkele meting.
  • Comparatief Scherm – vergelijking van de cardiale functies in verschillende patiënten situaties.
  • Trending scherm – voor continue monitoring van de cardiovasculaire en vocht status.

NICaS Rapportage

Patiënt Series Rapport
Dit rapport voorziet in een gemiddeld resultaat van een aantal metingen van elk 20 seconden. Ongeveer 3 a 4 metingen. 20 seconden zijn nodig om een goede en representatief gemiddelde te krijgen.

Patiënt Historie Rapport
Dit rapport laat de gehele geschiedenis aan metingen zien.

Hemodynamische Navigatie Rapport
Dit rapport voorziet in de Cardiovasculaire en Cardiale Functie grafieken voor ondersteuning bij medicatie titratie.

https://dga.care/nieuw/images/video.png  Bron:

 

 U kunt klinische studies vinden op de website van NI-Medical

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+31 85 2100 526